Szkoły Specjalne - Miejski Szkolny Zwiázek Sportowy

Przejdź do treści

Menu główne:

Szkoły Specjalne

Szkoły Specjalne
Nasi sponsorzy
Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej


W dniu 26.10.2017r  w SOSW nr 3  ul. Tkacka 34/36, w Łodzi odbył Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej dla Szkół Specjalnych- dzieci o najniższym poziomie sprawności ruchowej(sprzężenia). W dniu treningowym wzięło udział pięć placówek(łącznie 30 zawodników):

1.      SPS  nr 105
2.      SPS nr 168
3.      SOSW nr 3
4.      SPS nr 128
5.      ZSS nr 90
Warunkiem uczestnictwa w Dniu Treningowym Aktywności Motorycznej jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz współtowarzyszące zaburzenia, np.: funkcji lokomocyjnej (kule, balkoniki, wózki), uniemożliwiające uczestnictwo w oficjalnych dyscyplinach sportowych. Każdy zawodnik wykonał wybrane 3 konkurencje z pośród 25 regulaminowych. Wykonanie konkurencji oceniał zespół sędziowski. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli konkurencje otrzymali medale a zespoły pamiątkowe dyplomy. 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego